Δοχεία inox - Καθαρισμός

Δοχεία inox - Καθαρισμός

ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ή ΚΡΑΣΙΟΥ

Καθαρισμός (by viovas)

Χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό, μαλακό σφουγγάρι και υγρό απορρυπαντικό πιάτων πλένουμε το δοχείο μας εσωτερικά και εξωτερικά.

Κατόπιν σκουπίζουμε με μαλακό πανί.

Πριν την χρήση καλό θα είναι να κάνουμε ένα τεστ στεγανοποίησης στην κάνουλα για να ελέγξουμε την ορθότητα της πράξης μας και να αποφύγουμε τυχόν διαρροές.

Γεμίζουμε με νερό το δοχείο λίγο πάνω από το ύψος της κάνουλας και αφού το τοποθετήσουμε για μερικά λεπτά σε κάποιο στεγνό μέρος ελέγχουμε οπτικά την στεγανότητα του. 

Το προϊόν προστέθηκε με επιτυχία στη σύγκριση